Disclaimer

Disclaimer voor www.juweliervanwillegen.nl
A.J. van Willegen Juwelier BV (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Juwelier van Willegen, verleent u hierbij toegang tot www.juweliervanwillegen.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Juwelier van Willegen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Juwelier van Willegen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Juwelier van Willegen.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Juwelier van Willegen nimmer verantwoordelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Juwelier van Willegen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Juwelier van Willegen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd